JavaScript must be enabled! Pedijatrijska škola Srbije : Informacije Za Sponzore
INFORMACIJE ZA SPONZORE

Poštovani,
Obraćamo Vam se sa željom da učestvujete na 23. SEMINARU PEDIJATRIJSKE ŠKOLE SRBIJE od 07. do 10. septembra 2020. godine u Nišu.
Pružamo Vam mogućnost promocije vaše kompanije na pratećoj izložbi ili drugim propagandnim formama.

Za sve detaljne informacije obratiti se Izvršnom organizatoru škole:
Mondorama doo Niš
Kontakt e-mail: office@mondorama.rs
Kontakt telefon: +381 (0)18 259 500, +381 (0)18 259 501

Prijava učesnika lekara biće moguća jedno popunjavanjem formulara za registraciju na sajtu.

Sponzorski paketi:


Generalni sponzor:

 • 8 m2 izložbeni prostor (širina: 4 metra, dubina: 2 metra)
 • Mini simpozijum u trajanju do 30 minuta, sala sa tehnikom
 • Pravo na postavljanje roll up-a ispred sale za predavanje
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na trakici za bedž (ID karticu)
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa u Programu
 • Oglasni prostor 1/1 strana Zbornika predavanja
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na sajtu Izvršnog organizatora škole
 • 5 vaučera za svečanu večeru


Sponzorski paket 1:

 • 6 m2 izložbeni prostor (širina: 3 metra, dubina: 2 metra)
 • Mini simpozijum u trajanju do 15 minuta, sala sa tehnikom
 • Oglasni prostor 1/1 strana Zbornika predavanja
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na sajtu Izvršnog organizatora škole
 • 1 vaučer za svečanu večeru

Pored sponzorskih paketa u ponudi je:


Iznajmljivanje termina za komercijalno predavanje:

 • 10 minuta, sala sa tehnikom
 • 15 minuta, sala sa tehnikom
 • 20 minuta, sala sa tehnikom


Iznajmljivanje izložbenog prostora:

 • 4 m2 izložbeni prostor (širina: 2 metra, dubina: 2 metra),
  1 vaučer za svečanu večeru
 • 6 m2 izložbeni prostor (širina: 3 metra, dubina: 2 metra),
  1 vaučer za svečanu večeru

Ostala sponzorstva:


Sponzor USB-ova:

 • Brendiranje USB-a na kome će biti materijal škole (Program, Zbornik predavanja)
 • Oglasni prostor 1/1 strana Zbornika predavanja
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na sajtu Izvršnog organizatora škole
 • 1 vaučer za svečanu večeru


Sponzor koktela:

 • Brendiranje prostora u kome će biti organizovan koktel (u sopstvenoj režiji), a u dogovoru sa Organizatorom
 • Uručenje zahvalnice
 • Oglasni prostor 1/1 strana Zbornika predavanja
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na sajtu Izvršnog organizatora škole


Sponzor svečane večere:

 • brendiranje prostora u kome će biti organizovana svečana večera (u sopstvenoj režiji), a u dogovoru sa Organizatorom
 • Oglasni prostor 1/1 strana Zbornika predavanja
 • Isticanje naziva kompanije ili logotipa na sajtu Izvršnog organizatora škole
 • 3 vaučera za svečanu večeru
Molimo ukoliko donosite svoj montažni štand da ispoštujete dimenzije zakupljenog prostora.
Prednost izbora pozicije ima Generalni sponzor.
Ostali biraju poziciju po izvršenoj uplati, kada će od Izvršnog organizatora dobiti pregled slobodnih pozicija